CGM.3 RMU SF6

Izolovaný kompaktní modulární rozváděč do 40,5 kV.

Společnost Ormazabal nabízí rozváděče, které jsou typově zkoušené, z výrobního závodu v kovovém pouzdře kompletně zapouzdřené. Rozváděče jsou izolované pomocí SF6 a sestavené s využitím polí jako stavebních modulů. Jednotlivá pole se dají libovolně kombinovat s konstrukční řadou GAE 1250. Přes měřící pole – 1M1 – existuje možnost kombinování s blokovou variantou GA. Seznamte se s rozváděči vysokého napětí do 25 kV, v kompaktním provedení typů GA, GA ...-C.   

Bezpečnost

Ochrana osob, životního prostředí a Vašich elektrických zařízení. Zvláštní pozornost věnujeme osobní bezpečnosti obsluhy a veřejnosti obecně, dokonce i v případě závady. Vnitřní obloukový výboj Skříně cgm.3 jsou navrženy tak, aby odolaly následkům vnitřního obloukového výboje v souladu s normou IEC 62271-200 (Třída IAC)/ norma IEEE C37.20.7 (Třída 1D-s). Hermetická nepropustnost Všechny komponenty pod proudem jsou umístěny uvnitř doživotně hermeticky utěsněné nerezové plynové nádoby . To zajišťuje odolnost vnitřního rozvaděče za provozních podmínek uvedených v normě IEC 62271-1.

Blokovací zařízení 

Skříně cgm.3 jsou vybaveny sérií mechanických a elektrických blokovacích zařízení podle normy IEC 62271-200, což umožňuje bezpečný a spolehlivý provoz. Blokovací zařízení zabraňují nebezpečným manipulacím: ● Znemožňuje současné sepnutí odpojovacího a zemnícího spínače ● Umožňuje otevření kontrolního krytu kabeláže VN při sepnutí zemnícího spínače Na přání zákazníka jsou volitelně k dispozici visací zámky, uzamykatelná a elektrická blokovací zařízení.

Ukazatele a kontrolky 

Dodatečné zabezpečení využívající: 

  • - Ukazatele polohy spínacího rozvaděče: Vizuální kontrola na přehledovém schématu ověřená prostřednictvím testu kinematického řetězce podle platných norem (IEC 62271-102) 
  • - Kapacitní ukazatele napětí: ekor.vpis: ukazatel s vlastním napájením, který zobrazuje přítomnost napětí ve fázích prostřednictvím tří stálých světelných signálů (IEC 62271-206) ekor.ivds: světelná signalizace přítomnosti / absence napětí (IEC 61243-5) 
  • - Zvuková výstraha: ekor.sas alarm varující před uzemněním, pokud jsou kabely VN pod proudem. Funguje v kombinaci s ekor.vpis / ekor.ivds 
  • - Fázový komparátor: ekor.spc

Spolehlivost 

Pomáhá zajistit nepřetržité napájení Vaší elektrické sítě. Doživotní neprodyšná izolace Izolace uvnitř nerezové plynové nádoby zajišťuje prodlouženou životnost (30 let) a eliminuje nutnost údržby částí pod proudem.

Vhodnost prostředí 

Odolnost vůči okolním podmínkám dle normy IEC 62271-1*. (*) Na jiné specifické podmínky se informujte u společnosti Ormazabal.

Byla provedena 24-hodinová zkouška ponorem 

Systém cgm.3 úspěšně absolvoval zkoušku ponorem při tlaku vodního sloupce ve výši 3 m po dobu 24 hodin při jmenovitém střídavém napětí a zkoušku izolace. 

100 % standardně testováno Veškeré rozvaděče podstupují 100 % standardní elektrické a mechanické zkoušky dle příslušných norem. 100 % našich rozvaděčů standardně prochází i zkouškou plynotěsnosti, která zajišťuje spolehlivost po celou dobu jeho životnosti. 

  • Zkouška plynotěsnosti 
  • Zkouška střídavého napětí 
  • Měření odporu hlavního obvodu 
  • Zkouška mechanické odolnosti 
  • Měření částečných výbojů (volitelně)

Modularita 

Konstrukce cgm.3 je plně modulární. Nabízí flexibilní konfigurace schématu, možnost snadného rozšíření na obě strany a minimální zábor prostoru. Zařízení je rovněž schopno přizpůsobovat se rozvoji sítě.

další vlastnosti

Možnost rozšíření a výměny

 Propojovací sada ormalink umožňuje snadné mechanické a elektrické propojení dvou skříní bez nutnosti manipulovat s plynem a rovněž umožňuje budoucí rozšiřitelnost. Možnost výměny pohonných mechanismů a jejich motorizace bez přerušení dodávky pomáhá zlepšovat kvalitu dodávky elektrické energie.

Připraveno pro inteligentní sítě (Smart Grid) 

Systém cgm.3 je již součástí mnoha inteligentních sítí. Ormazabal dodává kompletní instalace pro vysoké napětí, jejichž součástí je ochrana, řízení, automatizace a funkce pokročilého řízení elektroměrů dle nejnáročnějších potřeb inteligentních sítí.

Ergonomie 

cgm.3 nabízí následující vlastnosti pro jednoduché použití: 

● Přístup zepředu pro instalaci kabelů a pojistek VN. 

● Snadné připojení a zkoušky kabelů 

● Optimální rozhraní pro obsluhu 

● Vodorovné držáky pojistek 

● Jednoduchá obsluha ovládacích mechanismů 

● Malé rozměry a nízká hmotnost

Udržitelnost 

Neustálá snaha o snížení plynových emisí. Ohleduplnost k životnímu prostředí: 

● Neustálé omezování používání skleníkových plynů 

● Zanedbatelné emise SF6 během výrobního procesu

 ● Omezování úniků plynu z rozvaděčů 

● Během instalace se nepoužívá plyn SF6 

● Průběžná opatření pro snížení naší environmentální stopy 

● Řízená likvidace po skončení životnosti 

● Používání materiálů s vysokým stupněm recyklovatelnosti 

● Neustálé investice do výzkumu alternativních materiálů a vlastních technologií 

● Použití relé s vlastním napájením a zařízení, která zabraňují další spotřebě energie

Průběžné inovace 

Pomáhá zajistit nepřetržité napájení Vaší elektrické sítě. Cílevědomý tým odborníků připravuje díky inovacím stále nové a výkonnější výrobky, např.: 

● Nové moduly pro 25 kA 

● Moduly fungující při teplotách až - 30 °C 

● Nové měřicí skříně testované dle IEC 62271-200, včetně požadavků IAC 

● Vývoj ovládacích mechanismů 

● Vlastní ochranné a automatizační jednotky zabudované ve skříni 

● Systém připravený pro inteligentní sítě (Smart Grid)

● Snímače napětí a proudu 

● Preventivní diagnostika závad kabelů

● Detekce částečných výbojů (PD) pro diagnostiku sítě

 

Konstrukční vlastnosti

Klíčové komponenty 

Propojovací sada ormalink Jsme průkopníci rozšiřitelných propojovacích sad: 

Propojovací sada ormalink patentovaná společností Ormazabal v roce 1991 umožňuje elektrické propojení různých modulů systému cgm.3. Zachovává jmenovité hodnoty izolace i jmenovité a zkratové proudy. Také řídí elektrické pole. Rozšiřitelná na obou stranách skříní. Rozšiřitelné skříně mají postranní zásuvná pouzdra usnadňující propojení hlavních přípojnic.

Zátěžový odpínač

 Vysoce výkonný zátěžový odpínač (typ „puffer“), který navrhla a vyvinula společnost Ormazabal. Odpínač zahrnuje funkce spínače, odpojovače a uzemňovače v jediné třípolohové jednotce. Vlastnosti: 

● Třípolohový odpínač: rozpojeno – sepnuto – uzemněno 

● Bezobslužné ovládání 

● Kategorie spínače Mechanická odolnost: 

● 1000-M1 

● 5000-M2 

● Certifikace elektrické odolnosti: 5-E3 

● Kategorie uzemňovače: 

● Mechanická odolnost: 

● 1000-M0 

● Certifikace elektrické odolnosti: 5-E2

Vakuový jistič 

Jistič s vakuovou vypínací technologií, kompaktní a s vynikající spolehlivostí, certifikovaný dle normy IEC 62271-100, rozšířená elektrická odolnost (třída E2) s rychlým cyklem opětovného uzavření, a proto bezúdržbový po celou dobu životnosti. 

Vlastnosti: 

● Mechanická odolnost: 

● M2: 10000 operací 

● M1: 2 000 operací 

● Provozní cyklus bez opětovného uzavření 

● CO-15 s-CO 

● CO-3 min-CO 

● Provozní cyklus s opětovným uzavřením 

● O-0,3 s-CO-15 s-CO 

● O-0,3 s-CO-3 min-CO

● Spojen s odpínačem

Inteligentní sítě (Smart Grids) 

Ochrana a automatizace Cílem inteligentních sítí je vyrábět a distribuovat elektrickou energii efektivnějším, spolehlivějším, čistějším a bezpečnějším způsobem. V hodnotovém řetězci inteligentních sítí dochází ke sblížení a soužití sektorů energetiky, telekomunikací a informačních a komunikačních technologií. Ormazabal spolupracuje na inovativních projektech a poskytuje řešení a výrobky zaměřené na zlepšování efektivity distribuce energie v neustále se měnícím prostředí, a to jako motivátor a hybatel prostředí inteligentních sítí. Technologie Ormazabal vyvinutá speciálně pro inteligentní sítě přináší mimo jiné tyto výhody: 

1. Umožňuje začlenění nových uživatelů do sítě

2. Zvyšuje efektivitu provozu sítě 

3. Zvyšuje bezpečnost sítě, míru kontroly a kvalitu dodávek 

4. Optimalizuje plán investic do zlepšování elektrické sítě 

5. Zlepšuje fungování trhu a služby zákazníkům 

6. Podporuje zapojení spotřebitelů do energetické správy

Pro stažení produktového katalogu vyplňte kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás:

tel: +420 266 711 119

email: info@high-energy.cz

Nebo nám napište s využitím kontaktního formuláře níže. Děkujeme! 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.