Distribuční transformátory

Třífázové olejové ditstribuční transformátory do 36 kV

Vyrábíme širokou paletu distribučních transformátorů ORMAZABAL ponořených v dielektrické kapalině, které splňují veškeré požadavky současných mezinárodních předpisů, s výkonem od 25 kVA do 5000 kVA a úrovní izolace až do 36 kV. Kromě toho naše portfolio zahrnuje i speciální transformátory až do 72,5 kV a 10 MVA.

V současné době je v rozvodných sítích, průmyslu, oblastech s větrnými elektrárnami a fotovoltaických elektrárnách instalováno více než 170.000 transformátorů firmy Ormazabal ve více než 20 zemích.

BEZPEčnost

Naše transformátory jsou podrobeny zkouškám popsaným v řadě norem IEC 60076. K tomuto účelu máme své vlastní laboratoře vybavené moderními přesnými měřícími zařízeními a systémy, které jsou certifikované a kalibrované podle pokynů normy ISO 9001, aby bylo zaručeno, že naše výrobky splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu.  -

 • Běžná zkouška - veškeré vyráběné transformátory se podrobují níže uvedeným běžným zkouškám v souladu s normou IEC 60076-1.
 • Typová zkouška - se souhlasem našeho zákazníka se v souladu s aktuálními mezinárodními předpisy.
 • Zvláštní zkoušky - speciálně vyžádané zákazníkem.
 • Další zkoušky
 • Zkoušky dielektrického oleje Provozní životnost transformátoru do značné míry souvisí s kvalitou dielektrické kapaliny. Nejvyšší standardy kvality zajišťujeme pomocí přísných kvalifikačních a výrobek kontrolujících procesů, a rovněž tak, že v procesu zpracování používáme nejvyspělejší technologie. 
 • Dále se provádějí zkoušky nádrže a nátěru.

Spolehlivost & Kvalita

Spolehlivost a kvalita našich výrobků dokládá zkoušení a certifikace našich transformátorů v nezávislých mezinárodně uznávaných laboratořích. Kromě toho je technologický vývoj a vášeň pro inovaci, což bylo v zásadě zřejmé po celou dobu historie naší společnosti, posilován naší vysoce výkonnou laboratoří (HighPowerLaboratory, HPL) o kapacitě až 2500 MVA. Toto jsou naše vlastní zařízení, která umožňují trvalé zkoušky a které v kombinaci s našimi vysoce kvalifikovanými zaměstnanci dále potvrzují naši technologickou nezávislost. Spolu s externími organizacemi a úředními orgány se rovněž účastníme kampaní řízení kvality na trhu, abychom zajistili prověření našich výrobků.

Účinnost

Hermeticky utěsněný transformátor zcela ponořený do dielektrické kapaliny. Hermeticky utěsněné nádrže: 

 • Není třeba žádná expanzní nádrž 
 • Používá se méně dielektrické kapaliny než u jiných typů transformátorů 
 • Bez kontaktu mezi dielektrickou kapalinou a externími činidly (vzduch, vlhkost, znečištění atd.) 
 • Zabraňuje zhoršení charakteristik dielektrika 
 • Nenáročná údržba 
 • Minimální riziko prosakování
 • Robustní nádrž (materiály o vysoké kvalitě) 
 • Svářecí procesy provádí kvalifikovaný personál 

Všechny transformátory se testují na únik dielektrika.

Nízká úroveň hluku 

Optimální konstrukce a montáž feromagnetického jádra nám umožňuje drasticky snížit úroveň hluku, který transformátor vytváří. Existují dvě komponenty, které identifikují úroveň hluku, který transformátor produkuje: LwA = LpA + KS Kde:  LwA: Akustický výkon (příčina) , LpA: Akustický tlak (účinek) 

KS faktor (>0) který závisí na velikosti transformátoru. K popisu transformátoru se doporučuje použít akustický výkon LwA, protože je to hodnota, která je nezávislá na životním prostředí a je proto nejlepší veličinou pro posouzení akustické emisivity transformátoru.

Minimální dopad na prostředí 

 • Respekt k životnímu prostředí - používání vysoce recyklovatelných materiálů,  racionalizace v používání surovin, optimalizované rozměry transformátoru 
 • Optimální spotřeba surovin - výběr materiálů, maximalizace jejich charakteristik, nízká spotřeba el. energie 
 • Vyspělá technologie při navrhování, výrobě a testování
 • Minimální ztráty transformátoru 
 • Bezpečné a spolehlivé výrobky 
 • Certifikace ISO14001

Ecodesign Ormazabal splňuje požadavky směrnice pro Ecodesign Evropské komise (č. 548/2014), která definuje vodítko pro ekologicko přátelský design transformátorů v Evropě. Toto nařízení platí pro všechny transformátory umístěné na trh nebo uvedené do provozu počínaje červencem 2015 v celé Evropské unii a netýká se výrobků, které se mají exportovat mimo Evropu. Při dodávce v rámci EU toto zařízení ponese značku CE jakožto důkaz, že jsou splněny směrnice Evropské unie. Distribuční a výkonové transformátory firmy Ormazabal se jsou vyvíjeny tak, aby přispívaly k závazku z této směrnice, tj. ke zlepšení energetické účinnosti a ekologického profilu.

Technické údaje 

BarvaRAL 7033 (jiné barvy na vyžádání) 
Konvenční transformátoryod 25 do 5000 kVA 
Úroveň izolace24 a 36 kV. Uvedené údaje a hodnoty odpovídají normálním provozním podmínkám zmiňovaným v normě IEC 60076-1. Ohledně dalších konfigurací se spoj
Konstrukční strukturaAktivní část transformátoru je systém transformace energie, který se skládá, z feromagnetického jádra, vinutí a připojení středního a nízkého napětí. 
Nádrž a dielektrikumNádrž transformátoru a dielektrická kapalina zajišťují nutnou izolaci a chlazení.
Manipulace, konstrukční strukturaAaktivní část transformátoru je navržena pro tyto typy manipulace: VZV, Jeřáb, samostatná kola

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás:

tel: +420 266 711 119

email: info@high-energy.cz

Nebo nám napište s využitím kontaktního formuláře níže. Děkujeme! 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Stáhněte si produktový katalog pro více informací