Distribuční transformátory ormazabal

Třífázové olejové ditstribuční transformátory do 36 kV

Vyrábíme širokou paletu distribučních transformátorů ORMAZABAL ponořených v dielektrické kapalině, které splňují veškeré požadavky současných mezinárodních předpisů, s výkonem od 25 kVA do 5000 kVA a úrovní izolace až do 36 kV. Kromě toho naše portfolio zahrnuje i speciální transformátory až do 72,5 kV a 10 MVA.

V současné době je v rozvodných sítích, průmyslu, oblastech s větrnými elektrárnami a fotovoltaických elektrárnách instalováno více než 170.000 transformátorů firmy Ormazabal ve více než 20 zemích.

vybrané reference zákazníků high energy - ormazabal

Transformátor Ormazabal olejový ECO 22/0,4kV; CkAo; 250kVA; 50Hz; Uk4%

Reference
"Se společnosti High Energy spolupracujeme již několik let. Odebírané produkty jsou kvalitní a spolehlivé."
Miroslav Přikryl
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
realizace zakázky TR Moravský kras - 04/2021
Transformátor Ormazabal olejový ECO 22/0,4kV; CkAo; 630kVA; 50Hz; Uk4%

Reference
"Od začátku spolupráce se společností High Energy jsme odebrali desítky olejových transformátorů. Po celou dobu od první instalace jsme nezaznamenali žádnou reklamaci či stížnost.
Jsme přesvědčeni, že transformátory splňují očekávání koncového zákazníka bez výhrady. "
Milan Kadleček
MK CHÝNOV s.r.o.
realizace zakázky TS Hydac - 05/2020

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru! Konkrétní seznam zakázek a realizací Vám rádi předložíme na vyžádání, zde naleznete výběr realizací

BEZPEčnost transformátorů ormazabal

Naše transformátory jsou podrobeny zkouškám popsaným v řadě norem IEC 60076. K tomuto účelu máme své vlastní laboratoře vybavené moderními přesnými měřícími zařízeními a systémy, které jsou certifikované a kalibrované podle pokynů normy ISO 9001, aby bylo zaručeno, že naše výrobky splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu.  -

 • Běžná zkouška - veškeré vyráběné transformátory se podrobují níže uvedeným běžným zkouškám v souladu s normou IEC 60076-1.
 • Typová zkouška - se souhlasem našeho zákazníka se v souladu s aktuálními mezinárodními předpisy.
 • Zvláštní zkoušky - speciálně vyžádané zákazníkem.
 • Další zkoušky
 • Zkoušky dielektrického oleje Provozní životnost transformátoru do značné míry souvisí s kvalitou dielektrické kapaliny. Nejvyšší standardy kvality zajišťujeme pomocí přísných kvalifikačních a výrobek kontrolujících procesů, a rovněž tak, že v procesu zpracování používáme nejvyspělejší technologie. 
 • Dále se provádějí zkoušky nádrže a nátěru.

Spolehlivost & Kvalita transformátorů ormazabal

Spolehlivost a kvalita našich výrobků dokládá zkoušení a certifikace našich transformátorů v nezávislých mezinárodně uznávaných laboratořích. Kromě toho je technologický vývoj a vášeň pro inovaci, což bylo v zásadě zřejmé po celou dobu historie naší společnosti, posilován naší vysoce výkonnou laboratoří (HighPowerLaboratory, HPL) o kapacitě až 2500 MVA. Toto jsou naše vlastní zařízení, která umožňují trvalé zkoušky a které v kombinaci s našimi vysoce kvalifikovanými zaměstnanci dále potvrzují naši technologickou nezávislost. Spolu s externími organizacemi a úředními orgány se rovněž účastníme kampaní řízení kvality na trhu, abychom zajistili prověření našich výrobků.

Účinnost transformátorů ormazabal

Hermeticky utěsněný transformátor zcela ponořený do dielektrické kapaliny. Hermeticky utěsněné nádrže: 

 • Není třeba žádná expanzní nádrž 
 • Používá se méně dielektrické kapaliny než u jiných typů transformátorů 
 • Bez kontaktu mezi dielektrickou kapalinou a externími činidly (vzduch, vlhkost, znečištění atd.) 
 • Zabraňuje zhoršení charakteristik dielektrika 
 • Nenáročná údržba 
 • Minimální riziko prosakování
 • Robustní nádrž (materiály o vysoké kvalitě) 
 • Svářecí procesy provádí kvalifikovaný personál 

Všechny transformátory se testují na únik dielektrika.

Nízká úroveň hluku transformátorů ormazabal

Optimální konstrukce a montáž feromagnetického jádra nám umožňuje drasticky snížit úroveň hluku, který transformátor vytváří. Existují dvě komponenty, které identifikují úroveň hluku, který transformátor produkuje: LwA = LpA + KS Kde:  LwA: Akustický výkon (příčina) , LpA: Akustický tlak (účinek) 

KS faktor (>0) který závisí na velikosti transformátoru. K popisu transformátoru se doporučuje použít akustický výkon LwA, protože je to hodnota, která je nezávislá na životním prostředí a je proto nejlepší veličinou pro posouzení akustické emisivity transformátoru.

Minimální dopad na prostředí transformátorů ormazabal

 • Respekt k životnímu prostředí - používání vysoce recyklovatelných materiálů,  racionalizace v používání surovin, optimalizované rozměry transformátoru 
 • Optimální spotřeba surovin - výběr materiálů, maximalizace jejich charakteristik, nízká spotřeba el. energie 
 • Vyspělá technologie při navrhování, výrobě a testování
 • Minimální ztráty transformátoru 
 • Bezpečné a spolehlivé výrobky 
 • Certifikace ISO14001

Ecodesign Ormazabal splňuje požadavky směrnice pro Ecodesign Evropské komise (č. 548/2014), která definuje vodítko pro ekologicko přátelský design transformátorů v Evropě. Toto nařízení platí pro všechny transformátory umístěné na trh nebo uvedené do provozu počínaje červencem 2015 v celé Evropské unii a netýká se výrobků, které se mají exportovat mimo Evropu. Při dodávce v rámci EU toto zařízení ponese značku CE jakožto důkaz, že jsou splněny směrnice Evropské unie. Distribuční a výkonové transformátory firmy Ormazabal se jsou vyvíjeny tak, aby přispívaly k závazku z této směrnice, tj. ke zlepšení energetické účinnosti a ekologického profilu.

Technické údaje transformátorů ormazabal 

BarvaRAL 7033 (jiné barvy na vyžádání) 
Konvenční transformátoryod 25 do 5000 kVA 
Úroveň izolace24 a 36 kV. Uvedené údaje a hodnoty odpovídají normálním provozním podmínkám zmiňovaným v normě IEC 60076-1. Ohledně dalších konfigurací se spoj
Konstrukční strukturaAktivní část transformátoru je systém transformace energie, který se skládá, z feromagnetického jádra, vinutí a připojení středního a nízkého napětí. 
Nádrž a dielektrikumNádrž transformátoru a dielektrická kapalina zajišťují nutnou izolaci a chlazení.
Manipulace, konstrukční strukturaAaktivní část transformátoru je navržena pro tyto typy manipulace: VZV, Jeřáb, samostatná kola

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás:

tel: +420 266 711 119

email: info@high-energy.cz

Nebo nám napište s využitím kontaktního formuláře níže. Děkujeme! 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Stáhněte si produktový katalog pro více informací