Trafostanice Ormazabal

Kompaktní prefabrikované kioskové trafostanice ORMAZABAL

Společnost High Energy nabízí trafostanice dodáváme ve dvou provedeních - pochozí a nepochozí.

Kompaktní prefabrikované trafostanice ORMAZABAL, se snadným přístupem, ve více variantách a velikostech.

 • Trafostanice PF-P - pochozí, zevnitř obsluhovaná
 • Trafostanice ormaSET-P - nepochozí, zvenku obsluhovaná

Trafostanice PF-P 

 • Vnitřní zařízení do 38,5 kV
 • Standardně navržené až pro dva olejové transformátory 1000kVA
 • Transformovnu tvoří dvě části - prefabrikovaný kabelový sklep, betonový skelet a střecha

Trafostanice ormaSET-P

 • Vhodné pro obytné budovy či obtížně dostupné lokality
 • Standartně navržené pro olejový transformátor 630 kVA, VN rozváděče izolované plyne SF6

Transformovnu tvoří dvě části - skelet a střecha. Všechny naše transformovny odpovídají předpisům EU o ochraně před obloukovým výbojem. 

Dbáme i na životní prostředí a proto jsou naše transformovny vyrobeny z recyklovatelných materiálů ohleduplných k životnímu prostředí. 

Kiosková trafostanice Ormazabal je moderní a spolehlivé řešení pro vaši infrastrukturu.

Pro stažení produktového katalogu vyplňte kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Rádi vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás:

tel: +420 266 711 119

email: info@high-energy.cz

Nebo nám napište s využitím kontaktního formuláře níže. Děkujeme! 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Co je trafostanice a kiosková trafostanice

... aneb co jsme se mohli naučit ve škole, co bychom měli vědět a co stojí za připomenutí.

Trafostanice je elektrické zařízení, které je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy. Jde o místní budovu, část budovy či stavební schránu, kam je pro svůj provoz umístěn transformátor. Typicky jde o snižování napětí v distribuční síti z VN 3x 22 kV na NN 3x 400 V, o velikosti dané příkonem podle potřeb v místě obce.

Princip

Trafostanice patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, na kterých je, podle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.), povinnost provádět pravidelné revize a úkony údržby.

Druhy revizí

 • výchozí revize - provádí se vždy u nových elektrických zařízení, před jejich uvedením do provozu,
 • pravidelná revize - vykonává se v pravidelných periodách dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500.

Lhůty revizí

 • 1x za 5 let - platí pro trafostanice nacházející se ve vnitřním prostoru (normální, základní prostředí),
 • 1x za 4 roky - pokud je trafostanice umístěna ve venkovním prostředí (nebo pod přístřeškem).
  Revize smí provádět autorizovaná osoba, tzv. revizní technik, která získala oprávnění na základě přezkoušení Technickou inspekcí České republiky (TIČR).

Předpis ČSN 33 1500 popisuje řád preventivní údržby. Obsahem dokumentu jsou činnosti údržby, které je nutno provádět v předepsaných periodách. Pokud je řád preventivní údržby dodržován, s prokazatelnými záznamy o údržbě, je možno upustit od provádění pravidelných revizí. Za dodržování úkonů údržby je zodpovědný provozovatel elektrického zařízení.

Kioskové trafostanice

Betonová kiosková trafostanice je taková, kde transformátor je umístěn uvnitř kompaktní buňky odlité z betonu. Používá se také několik podobných názvů, jako betonová transformační stanice, kompaktní trafostanice, prefabrikovaná trafostanice a další. Kiosková trafostanice často stojí volně, v zástavbě, může být také částečně, nebo úplně zapuštěna do země, aby nerušila okolí.

Zdroj: Wiki

Kompaktní transformační stanice s vnější obsluhou jsou určeny pro kabelové využívané energetickými a průmyslovými společnostmi. Díky svým malým rozměrům představují tyto transformovny vynikající řešení např. pro obytné budovy či obtížně dostupné lokality, kde nelze použít těžkou stavební techniku. Díky svým malým rozměrům jsou transformovny dopravovány na místo určení vcelku, připraveny pro usazení do terénu.

Typické konfigurace prefabrikovaných trafostanic Ormazabal typu ormaset.p