GDPR

Obchodní společnost High Energy s.r.o. dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy. Tento přiložený dokument .pdf vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší společnosti a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.