VN rozvAděče Ormazabal ga/gae

Plně zapouzdřené, plynem izolované kompaktní a modulární rozvAděče 

Společnost High Energy přináší rozvaděče Ormazabal, které jsou typově zkoušené, z výrobního závodu v kovovém pouzdře kompletně zapouzdřené. Rozváděče jsou izolované pomocí SF6 a sestavené s využitím polí jako stavebních modulů. Jednotlivá pole se dají libovolně kombinovat s konstrukční řadou GAE 1250. Přes měřící pole – 1M1 – existuje možnost kombinování s blokovou variantou GA. Seznamte se s rozváděči vysokého napětí do 25 kV, v kompaktním provedení typů GA, GA ...-C.

Rádi Vám představíme nabídku našich produktů a služeb podrobněji, neváhejte a obraťte se na nás.

tel: +420 266 711 119 email: info@high-energy.cz

Nebo nám napište s využitím kontaktního formuláře níže. Děkujeme! 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Stáhněte si katalog Ormazabal VN rozváděče ga/gae pro více informací

VN rozváděče Ormazabal ga/gae - HISTORIE A VÝVOJ 

Díky dlouholeté zkušenosti ve výzkumu, konstrukci, vývoji, výrobě a instalaci zařízení a rozváděčů vysokého napětí (VN), Ormazabal je nyní jedním z největších dodavatelů plynem izolovaných rozváděčů (GIS) na světě. V současnosti je instalováno kolem 1.300.000 funkčních VN jednotek Ormazabal v elektrických sítích ve více než 100 elektrických zařízení a 600 větrných elektráren ve více než 110 zemích.

První ga, pak označený ga-24, byl uveden v roce 1985 jako nejrobustnější a nejkompaktnější (RMU) pro sekundární distribuční sítě do 25 kV. Byl vylepšen v roce 1992 pro širší uplatnění a lepší elektrické charakteristiky a stal se známým jako ga system. Dnes je ga stále celosvětově považován za jeden z nejšířeji používaných rozvaděčových typů v elektrické distribuci a dobře známý symbol německé konstrukce a technologie v oboru.

Na základě požadavku od zákazníků byla navržena a vyrobena modulární verze ga (předtím "GE") v roce 1993 pro poskytnutí flexibilního řešení v elektrických distribučních sítích a transformátorových rozvodnách.

V roce 2001 byl tento modulární systém modernizován na plně izolovaný plynem rozšiřitelný rozváděč a začal být známý jako gae. Od té doby jsou oba systémy ga a gae630 neustále vyvíjeny. 

Každý rok jsou vyvíjeny pro více ekologický rozsah s vyšším hodnocením reagovat na návrh změn v parametrech elektrické sítě. Také oba systémy již byly integrovány do několika Smart Grid sítí. Dnes je více jak 600 000 rozváděčových jednotek ga a gae630 zapojených ve funkčních systémech ve více než 80 zemích. Systém ga a gae630 vám poskytuje spolehlivé a efektivní distribuční síťová řešení (DNS) pro všechny typy VN od instalace z elektrických zařízení do infrastruktury, z rekreačních zařízení do průmyslové instalace a od větrných elektráren po fotovoltaické elektrárny.

Vybrané informace o VN rozváděčích Ormazabal ga/gae  

Podrobnosti a další technické informace naleznete v katalogu.

Splnění požadavků

 • Nezávislost na klimatu
 • Bezúdržbový koncept díky hermeticky uzavřené nádobě plněné plynem SF6 pod stálým tlakem
 • Minimální požadavky na prostor
 • Rozsáhlá ochrana pesronálu
 • Vysoká jistota napájení
 • Konvenční obslužnost
 • Kabelové připojení T-konetory nebo T-adaptéry
 • Velké elektrické a mechanické rezervy
 • Lehká integrace do stávajících sít
 • Snadné propojení s GAE panely
 • Jednoduchá montáž
 • Žádné přemosťování vypínací dráhy částmi plastů
 • V poli vývodu transformátoru je uzemňovač zásadně před a za pojistkou
 • Všechny spínací přístroje, včetně uzemňovačů před a za pojistkou, jsou provedeny s SF6 izolací 

Vlastnosti

Rozváděče GA jsou typově zkoušené, továrně vyrobené, kovově ryté rozvádšče v kompaktním provedení pro vnitřní instalaci. Vestavěné spínací přístroje jsou odpínače, uzemňovače a vypínače SF6.

Použití

Rozváděče GA se výborně hodí pro nasazení:

 • v rozvodnách všeho druhu
 • do pochozích či nepochozích elektrických stanic
 • do písečných, prašných nebo zátopových oblastí

Přednostně nacházejí použití

 • v kompaktních rozvodnách
 • rozvodné stanice v distribučních a průmyslových sítích
 • v kompaktních trafostanicích, např. u větrných elektráren