Úspěch v tendru v Pražské energetice - Smart Grid

19. září 2019

Společnost High Energy, jako výhradní distributor Ormazabal, uspěla v tendru na dodávku rozváděčů GA 630 A, 25 kV v provedení SMART GRID a READY SMART GRID pro dceřinou společnost PREdistribuce a.s. a to pro roky 2019 až 2022. 

Součástí dodávky jsou plně motorově dálkově ovládané rozváděče GA 630 A, 25 kV včetně detektorů poruch, měřící technologie napětí a proudů. Jsme rádi, že společnost High Energy je součástí přechodu distribuční sítě v Praze na moderní standard SMART GRID, který je nedílnou součástí Průmyslu 4.0.

Smart Grid lze nejstručněji popsat jako efektivnější, modernější elektrickou síť, jejíž provozní a technické cíle řeší spolehlivost, bezpečnost, odolnost, lepší využití aktiv či provozní efektivitu. Tyto faktory mají vliv na snižování poptávky ve špičce, množství výpadků, integraci obnovitelných zdrojů a snižování množství emisí skleníkových plynů (GHG). 

Ormazabal nabízí spolehlivá řešení těchto výzev zahrnující návrh, inženýring, integraci a podporu řešení automatizace distribuce, integraci roztroušených výroben a pokročilé. Naše elektrická infrastruktura, elektronika, komunikační a systémové aplikace jsou na světové úrovni a splňují požadavky IEC TC57, takže je zajištěna jejich kompatibilita a vhodnost pro architekturu Smart Grid. 

Výsledkem je kompletní řešení na míru, přizpůsobené potřebám každé sítě, od automatizace po složité systémy infrastruktury řízené sítě.

Ormazabal poskytuje ty nejlepší produkty a řešení pokrývající potřeby libovolné architektury sítě pro AMI, distribuci automatizace a integraci RZE. Síť lze upgradovat od nuly pomocí transformoven Ormazabal s plně izolovaným rozváděčem VN a následně vylepšit o automatizaci a dálkové ovládání; v maximální možné míře pak o možnosti řízení, komunikace, monitoringu a měření. 

Pomocí těchto nástrojů mohou energetické společnosti zlepšit provoz sítě, zvýšit kvalitu dodávky a zlepšit efektivitu využití.

(he)

aktuality

Další aktuality naleznete zde.